21 jun 2008

Hørselsbedrag

Jeg må bare reposte denne fra Bad Astronomy ettersom den var så fascinerende.

Se på følgende video som bare varer i 7 sekunder:

Spill nå videoen en gang til, men denne gangen må du LUKKE ØYNENE eller SE BORT.

Gjenta gjerne flere ganger med å først se på videoen, og deretter spille den på nytt mens du lukker øynene. Etter et par-tre ganger vil effekten kanskje bli tydeligere.

Freaky, eller hva? Enda et eksempel på hvordan hjernen konstruerer mye av vår «virkelighet» basert på forventninger og tolkning av ulike sanseimpulser.

Flattr this!

 • http://hildring.viamag.net frr

  Interessant, og virkelig merkbart. Verden er ikke alltid som vi tror.

 • http://dentvilsommehumanist.blogspot.com/ Arnfinn Pettersen

  Hm, interessant. Jeg får ingen effekt. Jeg hører nøyaktig det samme med øynene åpne og igjen. Gang etter gang. Måtte gå til Bad Astronomy for å finne ut hva jeg i det hele tatt skulle/burde ha hørt.

 • Kristian Z

  Hører da da uansett hva jeg gjør.

 • http://twitter.com/Bjarand Bjørn Arve

  McGurk effekten blir enda tydeligere her. http://www.youtube.com/watch?v=G-lN8vWm3m0