Saksynt - Gunnar Tjomlid

Hørselsbedrag

Jeg må bare reposte denne fra Bad Astronomy ettersom den var så fascinerende.

Se på følgende video som bare varer i 7 sekunder:

Spill nå videoen en gang til, men denne gangen må du LUKKE ØYNENE eller SE BORT.

Gjenta gjerne flere ganger med å først se på videoen, og deretter spille den på nytt mens du lukker øynene. Etter et par-tre ganger vil effekten kanskje bli tydeligere.

Freaky, eller hva? Enda et eksempel på hvordan hjernen konstruerer mye av vår «virkelighet» basert på forventninger og tolkning av ulike sanseimpulser.

 • http://hildring.viamag.net frr

  Interessant, og virkelig merkbart. Verden er ikke alltid som vi tror.

 • http://dentvilsommehumanist.blogspot.com/ Arnfinn Pettersen

  Hm, interessant. Jeg får ingen effekt. Jeg hører nøyaktig det samme med øynene åpne og igjen. Gang etter gang. Måtte gå til Bad Astronomy for å finne ut hva jeg i det hele tatt skulle/burde ha hørt.

 • Kristian Z

  Hører da da uansett hva jeg gjør.

 • http://twitter.com/Bjarand Bjørn Arve

  McGurk effekten blir enda tydeligere her. http://www.youtube.com/watch?v=G-lN8vWm3m0