23 mai 2008

Mattilsynet slakter VitaeLab

Karianne Hammerstrøm klaget for en tid tilbake inn VitaeLab for Forbrukerombudet. Som jeg tidligere har fortalt endte dette opp med at klagen hennes ble sendt videre til Mattilsynet som nå har utformet en konkret henvendelse til VitaeLab. Karianne var så vennlig å sende meg en kopi av klagen, og det er svært frydefull lesning for en skeptiker som meg, spesielt ettersom jeg selv har engasjert meg mye i denne saken over lengre tid.

Mattilsynet trekker frem svært mange av de samme poengene som jeg har gjort i min kritikk av måten VitaeLab markedsfører kosttilskuddet VitaePro på. Her er noen utdrag fra klagen fra Mattilsynet:

Klager stiller spørsmål ved om følgende påstander kan dokumenteres:

 • Gir friskere hud og mindre rynker
 • Beskytter hud og øyne mot UV-stråler fra sola
 • Styrker immunforsvaret
 • Godt for hjertet og blodårene
 • Godt for hukommelsen
 • Godt for muskelstyrke og utholdenhet
 • Godt for trening, rehabiliteringstid og stølhet
 • Godt for mage/tarm
 • Godt for mannens fertilitet (ulovlig a-påstand)

Mattilsynet er kjent med at det er lenker til dokumentasjon på www.vitaelab.no. Klager har undersøkt dokumentasjonen og stiller spørsmål ved om denne er god nok til å benytte disse påstandene. Mattilsynet vil først vurdere videre dokumentasjon sammen med VitaeLab AS egen vurdering. Påstanden «Godt for mannens fertilitet» forventes ikke dokumentert, da påstanden er en medisinsk påstand (a-påstand) og er ulovlig å bruke på kosttilskudd, jf. forskrift om kosttilskudd §6. Se varsel om vedtak nr. 2.

Udokumenterbare påstander er villedende og ulovlige å bruke, jf. forskrift om merking §5 pkt. 1.

Slik innleder Mattilsynet sin klage. Dette oppsummerer to av hovedinnvendingene de har mot VitaeLabs markedsføring, nemlig manglende dokumentasjon samt bruk av påstander forbeholdt legemidler.

Så følger de ulike begrunnelser og vedtak:

Varsel om vedtak nr 1
Mattilsynet er kjent med lenker til dokumentasjon på www.vitaelab.no, men krever at VitaeLab skal legge frem aktuell dokumentasjon og virksomhetens egne vurderinger fordi Mattilsynet ønsker å få kjennskap til hvordan VitaeLab AS selv har vurdert dokumentasjonen og hvilke påstander som kan benyttes ut i fra dokumentasjonen virksomheten besitter og krav i regelverket.

På bakgrunn av ovenfor nevnte bruk av påstander på www.vitaelab.no varsler Mattilsynet følgende vedtak:

VitaeLab må fremlegge den dokumentasjon de besitter for hver enkelt av de påstandene som er nevnt ovenfor, og gi sin vurdering av dokumentasjonen i forhold til påstanden og krav i regelverket.

De som har fulgt med på min kommunikasjon med VitaeLab vet at denne dokumentasjonen ikke finnes. Jeg har nå ventet i flere måneder på å få tilsendt slik dokumentasjon, men det stoppet opp da de ba om mer tid fordi de måtte «systematisere bibliografien sin» først… De går altså ut i store TV-reklamer og hevder det er mer enn 100 vitenskapelige studier som dokumenterer VitaePros fantastiske effekt mot alle slags problemer og lidelser, men når man ber om å få se noe av denne dokumentasjonen, så klarer de altså ikke å rote det frem. Vi får se om de klarer å grave det frem nå som Mattilsynet spør og har gitt dem en kort tidsfrist.

Bruk av såkalte c-påstander
Påstander om uspesifikke, positive virkninger som vanskelig kan dokumenteres regnes som c-påstander. Følgende påstander fra www.vitaelab.no ansees for å være c-påstander:

 • hindrer at kroppens celler skades
 • skiller ut avfallsstoffer
 • bygger opp kroppens celler
 • VitaePro er også med på å holde meg frisk
 • VitaePro er svært gunstig for nettopp muskler og ledd
 • VitaePro hjelper kroppen med å beskytte seg mot de påkjenninger som klima og livsførsel utsetter oss for
 • VitaePro med naturlig astaxantin gjenoppretter energibalansen i cellene og styrker kroppen innenfra
 • forenklet kan man si at VitaePro er kroppens «rustbeskytter»
 • VitaePro hjelper kroppen med å bekjempe de frie radikalene, så kroppen kan bruke ressursene på andre oppgaver

På bakgrunn av at denne type påstander er svært vanskelige å dokumentere anses de for å være villedende, og er ikke tillatt benyttet i markedsføringen.

Dette er spesielt interessant. Det er altså ulovlig å bruke c-påstander i markedsføring av produkter. Jeg kan i så fall tenke meg et uttall produkter som straks burde trekke sine reklamer, spesielt innenfor sminke, rynkekremer, kvisemiddel og de aller fleste kosttilskudd.

Mattilsynet påpeker også i sin klage at de tidligere (rundt årsskiftet) informerte VitaeLab om at de ikke lenger innehar Mattilsynets godkjenning, noe VitaeLab har gitt dem skriftlig tilbakemelding om at de er inneforstått med. Likevel benytter VitaeLab påstanden «Godkjent av Mattilsynet» i sin markedsføring den dag i dag. Det er temmelig grovt.

Mattilsynet påpeker også at påstanden «Markedets sterkeste antioksidant» er villedende med mindre grundig dokumentasjon som beviser dette foreligger.

Deretter tar Mattilsynet tak i VitaeLabs noe merkverdige påstander om dosering, en påstand de for øvrig lovet meg at de skulle fjerne for 3 måneder siden, uten at noen endringer ennå har skjedd på nettsidene:

Følgende tekst er hentet fra www.vitaelab.no:

Hvor store doser bør jeg ta?
Siden VitaePro er 100% naturlig, er det ingen farer forbundet ved overforbruk. Faktisk bør du ta en kapsel ekstra når du føler deg litt «hanglete». Til vanlig anbefales en pr. dag. Den første uken benyttes gjerne dobbel dose, slik at kroppen bygger opp «et lager».

Begrunnelsen for at det ikke er farer forbundet med overforbruk er villedende. Det er ingen garanti for at virkestoffer er ufarlige fordi de er naturlig forekommende. Dosering skal være angitt i henhold til forskrift om kosttilskudd §7 pkt. 2 og 3.

Varsel om vedtak nr. 2
På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold pålegger Mattilsynet VitaeLab AS å gå gjennom og vurdere innholdet i all sin markedsføring mht. redelighet og bruk av påstander, og å fjerne alle udokumenterbare påstander om uspesifikke, positive virkninger, samt ev. andre udokumenterbare påstander og medisinske påstander.

Og de stopper ikke der:

Påstander om nødvendigheten av kosttilskudd
Markedsføringen gir inntrykk av at et normalt kosthold ikke er tilstrekkelig, jf. følgende påstander klippet fra www.vitaelab.no:

 • Jeg og min familie tar VitaePro hver dag, som en del av et sunt kosthold.
 • Som en del av et sunt kosthold er det viktig for meg å få nok antioksidanter. Fordi VitaePro inneholder naturens sterkeste antioksidanter tar alle hjemme hos oss VitaePro hver dag.
 • Kroppen trenger også antioksidanter for fullt ut å kunne nyttiggjøre seg av alle næringsstoffene du får i deg via kosten.
 • Hver og en av oss må vurdere ut fra sitt daglige kosthold om kosttilskudd er nødvendig, men tallene viser jo ganske klart at alt for mange av oss for i seg for lite frukt, grønt og fisk. Da kan det å ta tilskudd være en god ide. Det er en god investering i egen helse.

Det er ikke tillatt i merking eller markedsføring av kosttilskudd å påstå eller gi inntrykk av at et balansert og variert kosthold ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer og minderaler, jf. forskrift om kosttilskudd §6 andre ledd og §7 pkt. 4.

[…]

Varsel om vedtak 3
På bakgrunn av ovenfor nevnte forhold pålegger Mattilsynet VitaeLab AS å gå gjennom og vurdere innholdet i sin markedsføring mht. påstander om at et balansert og variert kosthold generelt ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer. Alle påstander som gir inntrykk av at et balansert og variert kosthold generelt ikke gir tilstrekkelig tilførsel av næringsstoffer skal fjernes fra all markedsføring.

Dette var hovedinnholdet i klagen fra Mattilsynet, og jeg synes det er herlig å se at myndighetene tar tak i denne type villedende markedsføring som bl.a. VitaeLab bedriver, og slår ned på det. Dessverre har vel VitaeLab allerede tjent seg rike på salg av VitaePro, så om de må endre reklamekampanjene sine nå er det nok ikke et alt for stort tap for dem. Ideellt sett burde de straffes med en klekkelig bot slik at det ikke er mulig å utnytte systemet slik de åpenbart gjør, men Mattilsynets reaksjon er hvertfall bedre enn ingenting.

Uansett, takk til Karianne for en glimrende innsats som har gitt resultater!

Flattr this!

 • Pingback: Litt om » TINE 40/60()

 • Erik Molander

  Jeg har nå brukt VitaePro i 3 uker og jeg er meget forbløffet. Jeg var litt skeptisk til å begynne med, men nå er jeg ikke i tvil. VitaePro VIRKER!!!
  Jeg lider av en til dels alvorlig reumatisk lidelse, som har vært et smertehelvete i mange år. Plagene er nå så godt som borte og jeg fungerer nesten som normalt igjen. I tillegg har jeg gått ned ca 3 kg. Mine tidligere «mageproblemer» er borte. I tillegg føler jeg meg mere glad og oppstemt. Livet smiler igjen til meg takket være VitaePro.

  • Espen Dalhaug

   Jeg vedder en femmer på at du knapt visste hva antioksidanter var før du bestilte og slukte rått alle «fakta» Vitaepro reklamen kommer med. Jeg vedder også på at du kommer til å føle deg like bra om du slutter med pillen.

  • http://blog.tjomlid.com Gunnar Roland Tjomlid

   Det er fascinerende hvordan folk hevder å bli kurert for de underligste ting når de bruker VitaePro. Selv lidelser som VitaePro aldri har hevdet å kunne gjøre noe som helst med, eller som ingen forskning viser at antioksidanter en gang teoretisk kan ha noen effekt på.

   Det sier vel litt om hvordan placeboeffekten virker hos folk, og hvordan man gir den kuren man går på i øyeblikket æren for de endringer som skjer i kroppen, uten å tenke over at disse endringene like gjerne kan skje av helt andre årsaker. Det er en post hoc ergo propter hoc feilslutning.

 • http://blog.tjomlid.com Gunnar Roland Tjomlid

  Halleluja!

 • Kristoffer

  Høres ut som et alvorlig tilfelle av placebo effekt…

 • Sveinung Sjåstad

  Eller mest sannsynligvis et ‘troll’. Et internet-fenomen der noen aktivt skyter inn feilaktig og/eller latterlig informasjon for å framprovosere aggresjon og diskusjon.

 • http://www.orjansenconsulting.no Stig Sørmo

  Jeg ønsker å kommentere uttalelaer vedrørende produktet VitaePro. Som sikker mange andre ble jeg fanget av den massive reklamen fra Vita om dette fantastiske produktet som hjelper for allt. Jeg sliter litt med helsen, spesiellt ledd og muskelsmerter. Da dette produktet lover virkning også på dette området, bestillte jeg en prøve. Etter å ha tatt produktet i tre dager, fikk jeg en kraftig alergisk reaksjon i form av sterk kløe og utslett. Jeg stoppet umiddelbart å ta VitaePro, og kløe og utslett forsvant. Etter et par dager tok jeg preparatet et døgn, og symptomene på alergisk reaksjon ble enda sterkere. Jeg måtte slutte å ta preparatet. Jeg sendte en e-post til kundeservise på VitaePro, og de sa at jeg skulle slippe å betale faktura om jeg sendte pakken i retur? Er dette mitt ansvar, og skal jeg betale porto for å sende tilbake? Jeg tror at dette firma utnytter folks ønske om å bli friske, og få et godt liv. Uten at de kan bevise produktets fortreffelighet. De utnytter folk så det holder. Håper at de kan bli stoppet.

  • Marja Liisa Sandbakken

   Takk til Stig Sørmo for forklaring på hvorfor jeg har fått akutt utslett over hele overkroppen!

   Som sagt fikk jeg en uke etter at jeg begynte med VitaePro en kløende utslett i overkroppen på skulder-brystområde. Jeg vurderte nøye på hva som var nytt som kunne foråsake allergisk reaksjon. Jeg fant ut at den eneste forandringen i mitt kosthold var VitaePro og fikk med en gang mistanke.

   Selv om noen tydeligvis får hjelp av dette produktet, må man tydelig informere i pakken at VitaePro kan gi en sterk allergisk reaksjon!

   Mvh Marja Liisa Sandbakken

 • Kristoffer

  Stig: Dette var trist. Men på en annen side fantastisk bra! Da har du sjansen for å knekke disse kvakksalverne!

 • Elin Helen

  Herlig lesning! =)

 • Pingback: VitaePro - vilseledande marknadsföring? « Medvetenskap()

 • http://N/A Stian

  Hei,

  Jeg vil kort rette en takk til dere som har tid/ork/anledning/lyst/vilje til å sette dette på agendaen.

  Altså, noe skal jo folk leve av, og når noen ser sitt snitt til å tjene seg rike, så selvfølgelig! Men det er synd at det skal gå ut over godtroende mennesker..i noen tilfeller, tragisk nok, desperate. Jeg forholder meg forøvrig til apotek når det skal handles slike go’saker..

  Alt i alt er det jo konsumerne som har makten, og det er den enkleste sak i verden og utøve den; nemlig ved å gjøre ingen verdens ting (les: ikke kjøpe dritten).

  Jeg så forøvrig FBI når saken ble omtalt, og han karen fra VitaePro så ikke akkurat ut til å hygge seg der. Han forsterket bare bildet jeg har på VP som negativt.

  Det var det hele, lykke til videre i kampen mot VP!

 • Espen Dalhaug

  Jeg googla Camilla Kløgetvedt, den fitnessdama som promoterer Vitaepro i tv reklamene. iform.no stilte den 31.10.06 Camilla dette spørsmålet: «Bruker du noen kosttilskudd, kan du fortelle oss hvilke?»
  Dette svarte hun: «Glutamin, tran,kalsium, protein pulver og multivitamin» Hverken antioksidanter eller Vitaepro blir nevnt.
  Det kan jo være pga dette intervjuet VitaeLab fant henne. I følge skattelistene for 2007 (inntekter fra 2006), så tjente Camilla 254,932,- Det kan jo være at en fattig fitnessutøver kan bli fristet til å si noen smigrende ord om VitaePro bare pga pengene? Ikke vet jeg, men jeg tviler sterkt på at hun har inntatt antioksidanter i annen form enn via friske grønnsaker slik som de fleste andre kostholdsorienterte treningsnarkomane. :)

  Bare et lite spark i siden til VitaeLab som benytter seg av kjente, men fattige profiler i sin markedsføring av sine produkter. Jeg sikter da til Hilde Gjermundshaug Pedersen som tjente 170,118,- og Cecilia Brækhus som tjente 14,437,-. (Sjekk linker/kilder nedenfor).

  Er det flere enn meg som er nysgjerrige på skattelistene som blir lagt ut til høsten? ;)

  http://www.iform.no/pub/art.php?id=776

  http://www.nrk.no/skattesok2007/?sok=person&fylke=3&kommune=0301&navn=camilla%20&etternavn=kløgetvedt&aldermin=27&aldermaks=29&sorter=1&sretn=asc

  http://www.nrk.no/skattesok2007/?sok=person&navn=hilde%20gjermundshaug&etternavn=pedersen&sorter=1&sretn=asc

  http://www.nrk.no/skattesok2007/?sok=person&navn=cecilia&etternavn=brækhus&sorter=1&sretn=asc

 • Pingback: VitaePro gir mer energi? | unfiltered perception()

 • Kim

  Helt enig! Det er bra at det blir tatt tak i dette, men det gjøres alt for sent og de som benytter seg av dette får ikke noen skikkelig smekk på fingran når dem omsider blir tvunget til å slutte.

 • Einar Bowitz

  Det er lovlighet/ulovlighet i markedsføring saken gjelder.
  Hvemsomhelst kan kjøpe seg en tablettmaskin og presse ut tabletter inneholdende hvasomhelst.
  Finnes det noen analyse av hva disse tablettene faktisk inneholder?
  I et land der vi har verdens reneste og beste drikkevann gratis i springen finner noen luringer på å tappe dette vannet på flasker og selge det i butikken til en høyere literpris enn nesten noe annet du får på flaske foruten sprit…..
  Markedsføringsmetodene er amerikanske og de samme som du ser i gamle westernfilmer: en mann står på en vogn og selger noe på flaske som skal hjelpe mot alt. Selvfølgelig får han solgt noe. Neste dag er han borte når kundene fant ut at stoffet var både vondt og uvirksomt.
  Hvis han ikke var borte neste dag, var prosedyren mye enklere enn dagens:han ble rullet i tjære og fjær og jaget fra byen.
  Senere undersøkelser viser at stoffet i flasken ihvertfall oppløste tjære……
  Coca-cola, verdens mest kjente varemerke, ble opprinnelig markedsført som magemedisin på denne måten.Stoffet var totalt udrikkelig inntil det ble tynnet ut med vann, tilsatt sukker og kullsyre,og gitt en fantastisk emballsje.
  Innholdet i Coca-cola er fremdeles i 2009 strengt hemmelig, og beskyttet av patentrettigheter, m.a.o du har ikke lov til å få vite hva du heller i deg!
  Hvis du vil tjene penger: bli selger!
  Hva du selger spiller ingen rolle, bare du markedsfører produktet godt nok. Hvis du ikke tjener nok på å selge ingenting, kan du selge markedsføring.
  Magemedisinselgerne fra det gamle vesten trakk seg tilbake til kontorer for å telle penger og overlot kolporteringen av «produktet» til andre.De sitter der ennå og teller flere penger enn noengang.
  Hvor stor andel av verdens samlede produkter er totalt unyttig? 50%? 75%?
  Men det selger! Noen får masse penger.

  Folket VIL bedras!

  Rull bedragerne i tjære og fjær!

 • Pingback: Forbrukerombudet nedprioriterer ulovlig markedsføring av alternativ behandling | unfiltered perception()

 • Pingback: Misvisende reklame? Klag dem inn « Skepsisbloggen()

 • Stian Bjøntegaard

  Det aller verste med Vitaepro er den utrolig irriterende reklamen.. «For det funker for meg» – «Kanskje funker vitaproe for deg».

Velkommen til Saksynt debatt!

Jeg ønsker en konstruktiv debatt. Her er noen gode tips:

Brudd på disse regler kan derfor medføre sletting og/eller permanent utestenging fra mitt kommentarfelt.

LUKK