27 mai 2011

Hvor populært er homeopati?

Homeopat og vaksinemotstander Reidun Jakobsen har valgt å ikke kommentere min bloggpost hvor jeg skriver om hennes forsvar for homeopati. Forklaringen hennes var dette:

Reidunjakobsen

Den kommentaren taler vel for seg selv.

Hennes eneste respons til min bloggpost kom litt senere da postet følgende innlegg på Facebook-siden til Ingen liker å bli lurt:

Skjermbilde 2011 05 25 kl 20 09 41

Mannen bak artikkelen er Dana Ullman, og jeg har skrevet en del bloggposter allerede hvor jeg går systematisk gjennom hans påståtte «vitenskapelige bevis» for homeopatiens effekt. Så langt har han feilet miserabelt, og hver lidelse han trekker frem viser en massiv negativ trend i forskningen hvis man ser på hele bildet, og ikke bare hans selektive utvalg av studier. Les gjerne disse bloggpostene også for å få belyst troverdigheten og kildekritikken til denne kanskje verdens mest betydningsfulle homeopat-tilhenger.

Et eksempel fra Wikipedia sier også noe om verdenssynet til denne mannen:

Ullman was interviewed on the American Broadcasting Company program 20/20 in a segment about homeopathy (January 30, 2004). He claimed that homeopathic preparations of extremely high dilution, i.e. those likely to contain zero molecules of the original substance, are effective because, he said, «the water gets impregnated with the information or memory of the original substance.» When asked to suggest a laboratory experiment that 20/20 could independently conduct as a way to test the legitimacy of homeopathy, Ullman recommended the Ennis experiment, a study that seemed to show that ultra-dilute solutions of histamine, diluted to the levels used in homeopathic remedies, could affect cells just as the controls did. The result of 20/20’s experiment was negative; the homeopathic dilution failed to produce a measurable effect when compared to plain water. Ullman has claimed the test was flawed as it was not a direct replication (repetition) of Ennis’ work. However, this experiment and one run by the BBC were ruled to be valid by independent experts commissioned by the BBC, and the BBC did not claim the study to be a repetition but a replication.

Han har også kalt legers behandling av barn med medisiner for «medisinske overgrep» og mener leger heller burde behandle barn med homeopatiske preparater, altså preparater uten aktive ingredienser og uten noen dokumentasjon på effekt.

Det er ingen tvil om at homeopati har blitt mer populært i Europa de siste årene, parallellt med annen alternativ behandling og antall besøk til leger. Det er nemlig ikke bare bruk av alternativ behandling som øker, men også besøk til det vanlige helsevesen, fordi vi mennesker ser ut til å ha et behov for mer og mer behandling i vår økende illusjon om at enhver lidelse må kunne kureres for at vi skal ha den perfekte helse som ukebladene og tabloidavisene forespeiler oss som mulig.

Så la oss se på artikkelen Jakbosen la ut på Facebook. Før vi går på hans tall for de ulike europeiske land kan det være interessant å bare ta en kikk på dette sitatet:

The sales of homeopathic and anthroposophical medicines grew by 60 percent between 1995 and 2005, from 590 million Euros in 1995 to 775 million Euros in 2001 and to $930 million Euros in 2005 (7). Because of homeopathy’s impressive and growing popularity in Europe, this alternative treatment poses a significant threat to conventional medicine, which may explain why there are ongoing efforts to attack it (and homeopaths) using devious and questionably ethical means.

I min debatt med homeopater er et av deres favorittargumenter at den store stygge legemiddelindustrien er så rik og mektig, mens homeopatene bare er noen små idealister som ikke har penger til å drive forskning for å bevise at det de allerede vet virker (og selger til sine pasienter uten dokumentasjon) faktisk gjør det. Men i neste åndedrag skryter de av hvor utbredt homopati er eksemplifisert av høye salgstall, som her hvor Ullman påpeker at det omsettes for mange milliarder kroner årlig. Så hva er sannheten? Er homeopati en marginal nisje innen alternativ behandling som ikke har noe særlig penger å rutte med, eller er det en gigantisk populær industri? Homeopatene må snart bestemme seg for om de vil spille stakkarslig offer eller populær seierherre.

Men la oss se videre på argumentet om hvor utbredt homeopati er, og om popularitet egentlig er bevis for effekt. Ullman sin artikkel er omfattende, så jeg kan ikke gå inn i alle hans eksempler, men nøyer meg med de to første europeiske landene han nevner som eksempel på hans bruk av tll og kilder.

Frankrike

Homeopathy is particularly popular in France, where it is the leading alternative therapy. In 1982, 16 percent of the population used homeopathic medicine, rising to 29 percent in 1987, and to 36 percent in 1992. In 2004, 62 percent of French mothers used homeopathic medicines in the previous 12 months. A survey of French pharmacists was conducted in 2004 and found that an astounding 94.5 percent reported advising pregnant women to use homeopathic medicines.

Som sagt i forrige bloggpost så betyr ikke popularitet at en behandlingsmetode virker. Men ekstra fascinerende er det å se på hans siste setning hvor altså 94.5% av 130 spurte farmasøyter sa de hadde anbefalt homeopatisk medisin til gravide kvinner. Det Ullman ikke sier noe om er hva denne studien egentlig undersøkte. Studiens hensikt var nemlig å finne ut hvor mye dårlige råd farmasøyter ga til sine kunder! La oss se på abstractet:

Out of the total, 130 pharmacists accepted to answer. Out of them 94.5% reported advising homeopathy, especially for coughs and allergy. They often advised medication for pain, fever, nose and oropharynx disorders, ‘venous insufficiency’, dyspepsia or constipation. By contrast, they referred the women to the general practitioner for nausea and vomiting or back pain. Advice without drug dispensation was given for gastrointestinal disorders or ‘venous insufficiency’. Phytotherapy only concerned 0.5-2% of the answers except for anxiety and sleep disturbances (59%), ‘venous disorders'(17%) and sore-throat (9%). Pharmacists’ answers were sometimes inappropriate involving (1) pharmacologically illogical advice, (2) drugs for which neither clinical nor experimental data are available and (3) drugs potentially harmful in pregnancy.

Og konklusjonen?

The present study shows that French community pharmacists do not always give appropriate advice to pregnant women. As primary health care providers, pharmacists have to improve counselling regarding drug use in pregnancy.

Ullman bruker altså en referanse som avslørte at farmasøyter alt for ofte gir gravide kvinner ulogiske råd, anbefaling av medisiner som ikke har noen dokumentert effekt, og anbefaling av medisiner potensielt farlige for gravide kvinner. Å skryte av at disse samme farmasøytene anbefaler homeopatisk medisin, er vel ikke akkurat noe sjakktrekk.

Legg også merke til hvordan han antyder en kraftig økende trend, men endrer utvalget av befolkningen underveis. Det er overhodet ikke akseptabelt å starte med tall fra hele befolkningen, og ende opp med et tall som kun omfatter mødre, spesielt ikke når unge og middelaldrende kvinner er den definitivt hyppigste brukergruppen av homeopatisk medisin i Frankrike.

Ullman fortsetter:

Homeopathy is popular not only among the French public but also among the French medical community. As many as 70 percent of physicians are receptive to homeopathy and consider it effective, at least 25,000 physicians prescribe homeopathic medicines for their patients. Homeopathy is taught in at least seven medical schools: Besancon, Bordeaux, Lille, Limoges, Marseille, Paris-Nord, and Poitiers, and there are numerous postgraduate training programs. Courses in homeopathy are taught in 21 of France’s 24 schools of pharmacy, and also taught in two dental schools, two veterinary medical schools, and three schools of midwivery.

Jeg finner ingen kilder på disse tallene, annet enn Dana Ullman selv. Påstanden om at 70% av leger anser homeopatisk behandling som effektiv, er en meningsløs påstand uten å se hva slags spørsmål de faktisk svarte på, og hva de mener med «effektive».

De eneste tall jeg finner er noen som Ullman selv har brukt i en annen artikkel. Her skriver han:

In Europe where homeopathy is one of the leading alternative medicines, it has been estimated that over 30% of French physicians and 20% of German physicians prescribe homeopathic medicines (Fisher and Ward, 1994)

Dette mye lavere tallet, som altså har en kilde, synes heller ikke å være tatt fra en undersøkelse som spesifiserer homeopati, bare at denne andel leger tilbyr komplementær behandling. Dette kan være alt fra massasje til akupunktur, osteopati til homeopati. Tallet betyr heller ikke at legene mener homeopati er effektivt, da hadde de nok ikke bare brukt det som komplementær behandling, altså tilleggsbehandling. Det tyder vel heller på at legene ikke nekter sine pasienter å benytte seg av komplementære behandlingsmetoder om de selv ønsker dette.

At homeopati står så sterkt i Frankrike kan også ha noe med at verdens største produsent av homeopatisk medisin, Boiron, er fransk. Som jeg tidligere har skrevet om her i bloggen er de aggressive på å finansiere positive homeopatistudier og bruker en halv milliard i året på markedsføring av sine homeopatiske produkter. Det gir nok en merkbar effekt i befolkningens holdning til homeopati.

Storbritannia

England’s Royal Family has been homeopathy’s strongest advocates, thereby confirming that this system of natural medicine is not some «new age» therapy.

Det er to interessante ting med denne setningen. For det første er det selvsagt fullstendig meningsløst å bruk det britiske kongehusets tiltro til homeopati som noe argument for effekt. Mer interessant er det å se hvordan Ullman omtaler homeopati som «natural medicine». Her ligger nok svært mye av grunnlaget for at homeopati har økt i popularitet. Dette handler om «den grønne revolusjon» hvor folk vil ha grønne og naturlige produkter, enten det heter økologisk mat eller ikke-farmasøytisk medisin. Og dette er et genialt markedsføringstriks fra produsenter som Boiron. Ved å selge homeopatisk medisin som «naturlig», åpner det seg et helt nytt marked for dem. Den alternative industrien har sammen med miljøaktivister vært flinke til å indoktrinere folk til å tro at alt som er «kjemisk» er unaturlig og dermed farlig. Dette er selvsagt en grov overgeneralisering, og dokumentasjonen for en slik sammenheng er like dårlig enten det gjelder mat eller medisin.

Ullman skriver videre:

There are five homeopathic hospitals working within the National Health Service, some of them with a two-year waiting list for non-emergency visits to a homeopath.

Mulig det, men den britiske regjering fikk nylig en uavhengig komité til å vurdere effekten av homeopatisk medisin, og rapporten var sterkt negativ og anbefalte at NHS sluttet å finansiere homeopatisk behandling. Et av de fem sykehusene Ullman nevner har allerede mistet støtten fra NHS.

Han fortsetter:

According to a House of Lords report (2000), 17 percent of the British population use homeopathic medicines.

Ser man på kilden Ullman viser til, så har han vært svært selektiv og bare plukket ett av flere tall og ignorert de andre. I en telefonundersøkelse utført i 1997 svarte riktignok 17% at de hadde brukt homeopatisk medisin i løpet av det siste året, men det var opp til personen selv å vurdere hva han anså som homeopatisk medisin. Når vi vet at svært mange anser enhver form for urtemedisin som homeopatisk medisin, sier det seg selv at dette tallet blir oppblåst. Dette blir understreket hvis man ser på tall Ullman valgte å ingorere fra nøyaktig samme rapport, bare noen setninger lenger nede i teksten. En annen og større undersøkelse viste at bare 8.6% hadde kjøpt en homeopatisk medisin over disk det siste året. Antallet som hadde besøkt en homeopat var så lavt at det ikke kom med i de oppgitte tallene, det vil si at det må ha ligget på under 1.6%. Hvorfor nevner ikke Ullman dette mon tro?

Videre skriver han:

The respect accorded homeopathy and homeopathic practice by British physicians is evidenced by a 1986 survey in the British Medical Journal that showed that 42 percent of physicians referred patients to homeopathic doctors.

En gjennomlesing av hele studien (fulltekst pdf) gir et noe annet helhetsbilde. Bare 3% av de spurte legene mente at homeopati var «very useful» for pasientene. 44% svarte «useful», 36% hadde «no opinion», 16% mente det var «not useful», og 6% mente det var «harmful».

Det interessante med denne studien var også at den avslørte årsaken til at legene ofte henviste sine pasienter til alternativ behandling. Det var ikke fordi de mente at forskningen viste en effekt, men derimot at de hadde opplevd at en eller to av deres pasienter hadde blitt bedre av slik behandling (41%), de kjente noen i familien som hadde blitt bedre (38%), de var påvirket av media (14%), videreutdanning (11%), eller kollegaer som praktiserte alternativ behandling (6%). Dette viser at leger bare er mennesker de også, ofre for de samme logiske tankefeil og forutinntatte valg som alle andre. Ullmans og homeopatenes rop om at ettersom X prosent av leger anbefaler homeopati så må homeopati ha noe for seg, er altså fundamentalt villedende. Det er også nyttig å merke seg at 26% av legene ikke hadde observert noen bedring hos pasienter som fikk alternativ behandling…

Det er også viktig å merke seg at bare 10% av de spurte legene hadde møtt en alternativ behandler, og bare 5% var i regelmessig kontakt med en av disse. En annen interessant side ved denne undersøkelsen var at hele 80% av legene mente de hadde dårlig eller veldig dårlig kjennskap til de alternative behandlingsmetodene. Det betyr at de 42% som hadde henvist en pasient til en annen lege som tilbød homeopatisk behandling neppe gjorde det fordi de var overbevist om at homeopati fungerer. Ettersom bare 8% av legene mente de hadde god kjennskap til de alternative metodene, må man anta at en slik henvisning mest sannsynlig skyldes at de ønsker å ivareta pasientens egne ønsker så lenge de ikke tror det gjør noen skade.

Ullman fortsetter:

Other evidence of support from health professionals was a 1990 survey of British pharmacists that found 55 percent considered homeopathic medicines «useful,» while only 14 percent considered them «useless».

Denne mangler også tydelig spesifisert og tilgjengelig kilde, så gudene må vite hvordan spørsmålet i undersøkelsen er stilt eller hvordan homeopati er definert.

The normally conservative British Pharmaceutical Association held a debate in 1992 to decide whether pharmacists should promote homeopathic medicines. They concluded by a large majority that they should.

Det tok meg lang tid å finne noe bakgrunnsstoff til denne påstanden, men til slutt fant jeg en webside som omtalte noe av denne debatten, og den nyanserer bildet en hel del (min uthevning):

In 1992, the British Pharmaceutical Conference backed the promotion and sale of homeopathic remedies by pharmacies. This took place when a large majority of pharmacists who attended a debate rejected a motion to cease involvement in such activities. The motion’s sponsor, Brian Harrop, said that since homeopathy had no scientific basis, pharmacists who condoned the sales of homeopathic remedies were not living up to their reputation as «experts» on medicines and were collectively guilty of hypocrisy.

One pharmacist who favored the motion said that medical doctors and other professionals would not sell or prescribe a medicine they did not believe worked. One pharmacist who opposed the motion said it would result in other motions, casting doubt on other products, and soon the shelves in pharmacies would be depleted of stock. Pharmacists might not be able to sell vitamins, slimming preparations, or diabetic foods. It was hypocritical to attack homeopathy while turning a blind eye to other products that may not have a proven effect. Another pharmacist reported that when she sold a homeopathic product, she informed the buyer that she did not endorse it on a scientific basis. This approach, she said, provided a way out for pharmacists who were unhappy selling homeopathic products.

Årsakene synes altså ikke nødvendigvis å være at farmasøytene mener at homeopatiske preparater er effektive, men heller at det ville være ulogisk å ikke tilby disse når man samtidig tilbyr andre produkter som ikke har noen effekt, for eksempel kosttilskudd og slankemidler. Legg også merke til farmasøyten som presiserte overfor sine kunder at hun ikke anbefalte preparatet på vitenskapelig grunnlag…

Felles for alle disse tallene Ullman gjengir er at han får det til å fremstå som om farmasøyter og leger anbefaler homeopatiske medisiner fordi de er effektive. Ser man litt grundigere på sakene blir det hele veien tydelig at årsaken er en helt annen. Det handler heller om deres ønske om å forholde seg åpne og nøytrale til pasienters og kunders egne ønsker, og ikke diskriminere enkelte udokumenterte, men antatt ufarlige, behandlingsmetoder i forhold til andre.

Ullman forsetter så med en tirade mot organisasjonen Sense About Science som han mener har motarbeidet homeopati. Hvis han mener at å spre vitenskapelig kunnskap om forskning på homeopati, samt informasjon hva homeopati faktisk er, til den generelle befolkning er å motarbeide homeopati, så sier nok det mer om hvordan homeopatien ikke helt tåler dagens lys… mye mer behagelig for Ullman og co å la folk flest ha den grovt feilaktige tro om at homeopati er «naturlig urtemedisin» som styrker immunsystemet og helbreder sykdommer fra astma til AIDS…

Det er også morsomt at han klager på at Sense About Science er sponset av «Big Pharma», og første selskap på listen over sponsorer er «Association of the British Pharmaceutial Industry», den samme organisasjonen som han tidligere brukte som alibi for homeopatiens popularitet fordi de valgte å anbefale salg av homeopatiske produkter i apotekene tilbake i 1992… Hvis de er så store tilhengere av homeopati, hvordan kan det ha seg at de støtter Sense About Science? Eller kan det hende at de faktisk er opptatt av saklig informasjon og derfor støtter en organisasjon som prøver å veilede forbrukerne best mulig?

Ullman er også selvsagt sterkt kritisk til at den britiske «House of Commons Science Committee» i fjor konkluderte med at det offentlig helsevensen (NHS) ikke lenger burde finansiere homeopatisk behandling (eller homeopatiske sykehus) fordi deres grundige gjennomgang av forskningen på homeopati klart viste at effekten ikke kunne skilles fra placebo. I den anledning sa professor i alternativ medisin, Edzard Ernst, følgende:

I would argue it is unnecessary, unreliable and unethical to prescribe placebos through the NHS; unnecessary because if you do it well then an active treatment will also generate a placebo effect. If I give my patient an aspirin for his or her headache and I do it with empathy, time and understanding this patient will benefit from the pharmacological effect of the aspirin and she will also benefit from the placebo effect through the encounter with her clinician. It is unreliable and there is lots of data to show that placebo effects are notoriously unreliable; somebody who responds today may not respond tomorrow; responses are not large in effect size and they are not usually long-lasting. Foremost, it is unethical.

Konklusjonen til komiteen sa bl.a. følgende:

In our view, the systematic reviews and meta-analyses conclusively demonstrate that homeopathic products perform no better than placebos. The Government shares our interpretation of the evidence. We asked the Minister, Mike O’Brien, whether the Government had any credible evidence that homeopathy works beyond the placebo effect and he responded: “the straight answer is no”.

[…]

We regret that advocates of homeopathy, including in their submissions to our inquiry, choose to rely on, and promulgate, selective approaches to the treatment of the evidence base as this risks confusing or misleading the public, the media and policymakers.

Legg merke til siste setning. Komiteen rettet altså sterk kritikk mot forsvarere av homeopati som valgte, slik også Ullman selv gjør, å plukke bare positive studier når de skulle overbevise komiteen om homeopatiens effekt, heller enn å være ærlige og se på hele bredden av forskning som er gjort – hvorav det meste har negative resultater.

Men trenger vi mer forskning på homeopati? Nei, sa komiteen:

There has been enough testing of homeopathy and plenty of evidence showing that it is not efficacious. Competition for research funding is fierce and we cannot see how further research on the efficacy of homeopathy is justified in the face of competing priorities.

Ikke rart Dana Ullman prøver seg på litt konspiratoriske argumenter for å beskytte seg mot slik knusende nederlag…

Det tok meg mange timer med research å gå gjennom Ullmans kilder og påstander så langt som dette i hans artikkel, så jeg fortsetter ikke videre, men dette burde gi et ganske godt bilde av at om man går bak tallene så danner det seg et noe annet bilde enn hva han ønsker å male for oss. Kanskje det derfor er Reidun Jakobsen som burde sjekke kildene sine og ikke stole blindt på artikkelen til en åpenbart forutinntatt forkjemper for homeopati? Å gjøre den samme jobben som jeg her har gjort ville hun nok kunne lære mye av…

Flattr this!

 • Jørgen

  Det er vel litt for mye forlangt å tro at folk som er overbevist om at vitenskapen jobber mot dem skal gidde å sette seg inn i hva vitenskap faktisk er, eller hvordan den virker. Alt forsvar for homeopati bunner ut i ett eneste argument, nemlig at det er populært. Det brukes av «så og så mange» eller «den og den kjente personen», og det skal da være et bevis for at det faktisk virker. Jeg skjønner jo veldig godt hvorfor argumentet brukes. Selv om det er en blanding av flere klassiske argumentasjonsfeil, så virker det tydeligvis overbevisende på mange, som ikke har evne eller vilje til å sette seg inn i bakgrunnsmateriale og undersøkelser.

  Uansett, cudos for nok et fantastisk blogginnlegg!

 • http://eivorb.wordpress.com Eivor B.

  Reidun Jakobsen: «Men noe videre vitenskaplig ble det ikke av den grunn, det skortet på det». Det er altså du som bloggforfatter som er uvitenskaplig? Jeg ler.

  Takk for timene du legger ned i dette!

 • Maria Hell

  Nice.

 • Arman

  Bra saker!

  Blir lett å si det kort og greit når man har lest noe sånt som dette; Homeopater lyver – enten med vilje eller på grunn av uvitenhet. Begge deler er like løgnaktig.

 • Erik Aakervik

  Thumbs up! Takker også for tiden og energien du legger ned i dette :-)

 • William

  Jørgen skrev:

  Alt forsvar for homeopati bunner ut i ett eneste argument, nemlig at det er populært. Det brukes av “så og så mange” eller “den og den kjente personen”, og det skal da være et bevis for at det faktisk virker.

  For øvrig et forsvar som også brukes i forhold til religion. «Det må jo være noe i det, siden så mange tror på dette.»

  Men verken homeopati eller religion blir sannere jo flere som tror på det.

 • Geir

  Fin artikkel! Det er godt at noen er villige til å sette seg ned og dekonstruere argumentene til homeopatene.

  Dog må jeg ta på meg djevelens advokatfrakk et lite øyeblikk.
  Jeg mistenker at om du vil ha full effekt ut av artiklene dine burde du sette et større skille mellom opinion og fakta. Setningen under passer dårlig i en dekonstrueringsartikkel slik som denne.
  «Når vi vet at svært mange anser enhver form for urtemedisin som homeopatisk medisin, sier det seg selv at dette tallet blir oppblåst.»
  Her gir du homeopatene en out, og de kan avvise hele artikkelen med enda litt bedre samvittighet.
  Jeg tror det ville vært best om denne artikkelen forholdt seg 100% til fakta med kilder, så kunne du eventuelt skrevet en opinionsartikkel ved siden av hvor du argumenterer ut i fra ditt eget perspektiv – uten å måtte forsvare alt med kilder.

  Håper uansett at du fortsetter å levere gode artikler som denne!

 • http://www.erlendaakre.com Erlend

  Tror aldri jeg har vært borti en «yrkesgruppe» som er så gjennomført uærlige som homeopater.

  Andre former for alternativ medisin, pleier ofte å begynne med svada og energi og fjas, men aldri sett noen av dem komme i nærheten av homeopater når det kommer til å plukke ut data, ta ting ut av sammenheng, komme med referanser som motbygger egne argumenter, og generelt lyge gjennom tenna.

  Noen som vet hvorfor akkurat disse kvakksalverne skiller seg så ekstremt ut fra resten?

 • Pjotr

  Noen som vet hvorfor akkurat disse kvakksalverne skiller seg så ekstremt ut fra resten?

  Antageligvis fordi det er så utbredt. Få andre alternative medisiner er så lettvindte som homeøpati, hvor både det ene og det andre kureres kun med et svelg av en sukkertablett.

  Populæriteten gjør emnet mindre obskurt enn sine artsfrender, og dermed mer utsatt for allmenn skue og, heldigvis, kritiske øyne. Homeøpatene må trekke strikken ytterligere for hvert solide angrep på svadaen, og tyr til de tiltakene som du ga eksempler av.

  Det er min hypotese, hvertfall.

 • Anne32

  «Det var ikke fritt for fantasifulle fortolkninger der Tjomlid (…) » … er det noen som driver med fantasifulle fortolkninger så er det vel homeopatene som ikke en gang klarer å forklare hvordan homeopati virker. Nei, ta deg en stor bolle Jackobsen!

  Jeg har for øvrig vært pasient hos Andreas Bjørndal, som skal være en av de ledende homeopatene i landet. Han var veldig lyttende og hyggelig – men sykt dyr! – og pillene funket sef ikke (dette var i min alternative periode – som er over!). Jeg ble så provosert av å sitte i salen under debatten i litteraturhuset og tenke på de 2500 kr jeg kasta bort på konsultasjonene og behandlingen med sukkerpiller hos Bjørndal. Jeg føler homeopatene utnytter svake, syke mennesker uten å måtte stå til ansvar for det. Jeg har lyst å klage ham inn et sted, i prinsipp, men aner ikke om det går an.

 • http://www.junkfoodjunkie.no PoPSiCLe

  Takk for enda et flott innlegg, Gunnar :)

  Jeg har selv vært hos homeopat, en eller annen gang (eller to) i min ungdom (greit, det er ikke SÅ lenge siden) – som et alternativ til kremer og slikt for psoriasis. Dette var visst «enkelt å kurere» i følge homeopaten, uten at jeg så noe særlig bevis for det etter å ha svelget ned sukkerpillene i noen uker.

  Et par besøk gjorde ikke saken noe bedre, og til slutt fant jeg ut at «okei, nå har jeg i alle fall prøvd, det funket ikke, let’s move on». Jeg betalte riktignok ikke, det var mens jeg fremdeles bodde hjemme, men jeg synes likevel at hele greien var svindel, og hadde nok ikke engang fordelen av placebo, ettersom jeg var overbevist om at greien ikke funket i utgangspunktet.

  Jeg lurer forresten på om det er foretatt noen «omvendt-placebo» studier – der pasientene får VITE at det er snakk om placebo, eller sukkerpiller (homeopatiske), og så sjekket om det er noen forskjell i symptomer hos de som får «vanlig» placebo og de som får homeopatiske sukkerpiller… kunne vært interessant å se undersøkelser som også tar for seg pasientenes innstilling til midlene.

 • Frank

  Nok et informativt og avslørende innlegg. Vitenskapen forsøker å tilnærme seg ethvert spørsmål på en objektiv og åpen måte. Dessverre later det ikke til at Homøopatien og dens forkjempere gjør det samme. Deres fremferd minner mer om kreasjonistenes desperate forvrengning av fakta. Nå skal man selvfølgelig ikke dra alle under én kam, dette var Dana Ullmann, men Jakobsen på sin side holder seg til å dumpe fra seg linker og påstander som hun konsekvent unnlater å følge opp. Andre igjen dytter foran seg spesielt utvalgte anekdoter. Uansett fremgangsmåte, det er ingenting som tyder på at de hverken ønsker å fremstå som objektive eller er nevneverdig interesserte i å opplyse sine pasienter om hva det er de egentlig selger dem. Homøopatien er beste tjent med å fremstå som mystikk, noe som ikke hører noen steds hjemme i medisinsk behandling hvor det faktisk er menneskers liv og helse som står på spill.

 • http://blog.tjomlid.com Gunnar Roland Tjomlid

  @ Geir:

  Tja, så lenge dette er min blogg vil jeg nok måtte ha en liten blanding av kildebaserte påstander og noen personlige tolkninger. Men skriver jeg for andre, f.eks. fritanke.no, er jeg mer nøytral i formen.

  Har forresten lagt inn en «kilde» til påstanden du trekker frem nå. Ikke mer enn et google-søk, men det viser hvor mange artikler som er skrevet for å avklare forskjellen mellom «herbal medicine» og «homeopathy».

 • Cathrine Woldstad

  Du føler ikke du driter deg ut litt nå Tjomsli? Du har ikke lov til å kopiere bilder av andre og distribuere de på internett. Det finnes lover mot slikt. Frister med en liten anmeldelse her kjenner jeg.

 • TablaTrond

  Nå tøyser du fælt Cathrine. Forklar litt nærmere hva du mener, gjerne med henvisning til lovtekst.

 • Beate Sz.

  Oi! Da tror jeg det er enda mer forbudt å kopiere for så å manipulere for så å legge dem ut på nettet med en æreskrenkende tekst….eller?

 • TablaTrond

  Beate, jeg tror forbudtere er korrekt bøyning på språket hun snakker ;)

 • Bjørn T.

  Cathrine Woldstad skrev:

  Du føler ikke du driter deg ut litt nå Tjomsli? Du har ikke lov til å kopiere bilder av andre og distribuere de på internett. Det finnes lover mot slikt. Frister med en liten anmeldelse her kjenner jeg.

  Dersom bildet allerede er publisert, faller det godt innenfor sitatrett å bruke bildet i forbindelse med kommentar, respons satire etc. Når bruken er begrenset og det har et bestemt formål er det et spesifisert som et ytringfrihetsmessig prinsipp i åndsverkslovens paragraf 22 (om sitater). Sitater forbindes ofte med tekst, men bilder, musikk film etc er også underlagt lovdefinisjonen av sitater.

  § 22. Det er tillatt å sitere fra et offentliggjort verk i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

  Siden det likevel alltid dukker opp uopplyste mennesker som ikke liker å sette seg inn i ting før de uttaler seg og tror de har rett om ting de synes de skal ha rett om går åndsverksloven videre og _spesifiserer_ at bilder kan brukes i stor grad, i paragrafer 23, 23a og 24, der 23 og 23a er spesielt interessant i dette tilfellet:

  § 23. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i tilslutning til teksten i kritisk eller vitenskapelig fremstilling som ikke er av allmennopplysende karakter, når det skjer i samsvar med god skikk og i den utstrekning formålet betinger.

  Med samme begrensning kan offentliggjort fotografisk verk mot vederlag gjengis også i kritisk eller vitenskapelig fremstilling av allmennopplysende karakter og i tilslutning til teksten i skrifter bestemt til bruk i opplæring.

  Offentliggjort personbilde i form av fotografisk verk kan gjengis i skrift av biografisk innhold.

  Bestemmelsene i denne paragraf gir ikke rett til gjengivelse i maskinlesbar form, med mindre det gjelder en ikke-ervervsmessig gjengivelse etter første ledd.

  § 23a. Offentliggjort kunstverk og offentliggjort fotografisk verk kan gjengis i aviser, tidsskrifter og kringkasting ved omtale av dagshending. Dette gjelder likevel ikke verk som er skapt med henblikk på gjengivelse i aviser, tidsskrifter eller kringkasting. Opphavsmannen har krav på vederlag med mindre det gjelder dagshending knyttet til det verket som gjengis.

  Er et kunstverk eller et fotografisk verk utgitt, eller har opphavsmannen overdratt eksemplar av verk som nevnt, kan verket medtas i aviser, tidsskrifter, bøker, ved film og i kringkasting, såfremt verket utgjør en del av bakgrunnen eller på annen måte spiller en underordnet rolle i sammenhengen.

  Anmeld i vei…

 • Pjotr

  Anmeldelse? Seriøst? Er dette DDR i 1979, eller?

 • http://www.junkfoodjunkie.no PoPSiCLe

  @ Cathrine Woldstad:

  Jeg går ut i fra at du snakker om bildene som er i sammenheng med FB-sitatene? Dette går helt klart inn under sitatrett. Dette er heller ikke kopi av ORIGINALBILDENE, og er å regne som faksimiler (thumbnails) allerede når de brukes på FB.

  Dette blir så latterlig at det nesten ikke er verdt å bruke såpass mye tid som Bjørn T allerede har gjort.

  Tror kanskje det kan være en bitteliten ide å sjekke lovtekster før du kommer med trusler om anmeldelse – grunnløse anmeldelser er (var, i alle fall) å regne som forseelser – dog, om du hadde tatt dette med til en advokat, så hadde nok vedkommende sett litt oppgitt på deg, ledd, og bedt deg ta med deg saken din og pelle deg ut.

  Fanken for idioti…

 • http://blog.tjomlid.com Gunnar Roland Tjomlid

  Vaksinemotstander Cathrine Woldstad synes nok det er vondt å se saklig argumentasjon mot vrangforestillinger hun ønsker å kunne få ha uimotsagt, og når hun og andre er fullstenig uten evne til saklig motargumentasjon, blir slike trusler en lettvint utvei.

  Og ja, jeg skulle ønske hun anmeldte meg for dette. Ingenting hadde vært bedre enn å la henne få oppdage nøyaktig hva slags reaksjon og tilbakemelding hun ville fått fra rettsystemet :-)

 • Jørgen

  @ Gunnar Roland Tjomlid:

  Ah, tusen takk for linken, den gjorde at jeg fant frem til nyhetsspeilet.no, og noe forteller meg at jeg kommer til å humre godt og lenge ved litt gjennomlesning her!

 • Jørgen

  Og etter å ha vært debattant på nyhetsspeilet i nesten ett døgn ble profilen min slettet, uten advarsel og uten forklaring… Har prøvd å lage ny profil, men får fortsatt ikke lagt inn en eneste kommentar. Det er vel den enkle måten å slippe å argumentere skikkelig…

 • http://kontrovers.no Geir Skoglund

  @ Jørgen:

  Nå har de laget en artikkel om deg også. :)

 • Pingback: Homeopati mot prostataktreft | unfiltered perception()

 • Pingback: unfiltered perception i 2011 | unfiltered perception()

 • Pingback: Folkeopplysningen: Alt du trenger å vite om homeopati! | unfiltered perception()

 • Pingback: Homeopati kan ikke helbrede | unfiltered perception()