30 aug 2006

Fordomsfull narkotikapolitikk

Mest skadelige rusgifter

Se nøye på dette diagrammet. Ser du noe som skurrer?

Diagrammet er hentet fra et arbeid utført av The Science Select Committee, en gruppe politiske rådgivere til den engelske regjering. De hevder at dagens system med klassifisering av rusgifter er basert på historiske antagelser istedenfor vitenskapelige fakta. Det nåværende system klassifiserer rusmidler som A, B eller C, hvor A inkluderer rusgifter som heroin, kokain, ecstasy og fleinsopp mens B inkluderer bl.a. speed og sentralstimulerende stoffer. I klasse C finner vi cannabis og noen beroligende midler.

For å lage en mer korrekt gradering var det viktig å fjerne stoffers tilknytning til straff/lovlighet, og heller fokusere på faktisk skadevirkning. Med skadevirkning er det tatt hensyn til sosiale konsekvenser såvel som direkte skadevirkninger på brukeren.

Det man bør merke seg er bl.a. at det lovlige rusmidlet alkolhol, som i dag ikke en gang er tatt med i ABC-klassifiseringen, regnes som det 5. mest farlige rusmidlet. Tobakk havner på niendeplass og regnes som farligere enn det ulovlige rusmidlet cannabis. Enda mer overraskende er det kanskje at to klasse-A rusgifter, ecstasy og LSD, rangeres blant de 6 minst skadelige!

De lovlige stoffene alkohol og tobakk ble tatt med i oversikten for å synliggjøre relative skadevirkninger hos de andre stoffene.

Det er kanskje på tide at man tør endre gammeldags lovgivning basert på fordommer og feighet, og heller la våre lover basere seg på vitenskapelige fakta? Det er vanskelig å se fornuften i at de samme politikerne som uten skam drikker store mengder alkohol og gjerne også røyker tobakk samtidig kjemper en innbitt kamp mot legalisering av cannnabis eller preker dommedagsprofetier til ungdom som har prøvd ecstasy. Slikt virker bare mot sin hensikt.

Kilde: BBC News

Flattr this!

 • Pingback: R()

 • Pingback: blog.tjomlid.com » Blog Arkiv » Alkohol og tobakk mer skadelig enn cannabis og ecstacy.()

 • Pingback: blog.tjomlid.com | En joint er nok?()

 • Pingback: blog.tjomlid.com | Drugs ‘legal in 10 years’ claim()

 • jjc

  Fint å få frem dette perspektivet òg.

  Du må likevel ikke glemme at alkohol er en så pass stor del av kulturen vår, at det ikke går an å forby den (isolert sett vet jeg at du skjønner dette – argumentasjon følger)

  Problemet oppstår når man får flere stoffer å velge blant. Nettop det at man får et valg melllom to eller flere stoffer er alene med på å skape misbruk og avhengighet.

  Det perfekte avhengighetsmessige (samfunnet sett under ett) er altså å bare ha et rusmiddel som myndighetene har full kontroll over.

  Det beste hadde da vært et lite avhengighetskapende og helsefarlig stoff som eneste alternativ – type cannabis.

  Når man da ser at det er «uaktuelt» å fjerne alkohol, blir det det eneste alternativet smafunnsproblemmessig.

  likevel er jeg tilhenger av legalisering av cannabis ++, men det er av prinsippielle liberalistiske grunnholdinger.

 • Pingback: Sympati eller forakt? | unfiltered perception()

 • Måka

  Hvordan er valgfrihet dårlig? Er det ikke bedre å finne det rusmidlet som passer for seg? Eller gjerne flere til forskjellige anledninger. Da vil mulighet for avhengighet bli mindre, siden man ikke bruker ett enkelt stoff mye nok til å bli avhengig.

  Slik det er i dag må du nøye deg med det værste stoffet. Hadde det vært mer valgfrihet hadde jeg aldri rørt alkohol igjen.

  I USA var 1,3% av befolkningen avhengig av rusmidler i 1914. Det kunne de ikke ha noe av, så da forbød de det. på 70 tallet var 1,3% avhengige av rusmidler. Det kunne de ikke ha noe av, så da startet krigen mot narkotika. I dag er 1,3% av befolkningen avhengig av rusmidler.

 • Pingback: Opdahlkonkurransen 2014 | Magdalons syn på verden()