14 jun 2010

Tre videoer som vil gjøre deg litt smartere

Jeg postet tidligere en nydelig liten video hvor en et utdrag fra et veldig interessant foredrag illustreres i «real time». Den videoen handlet om Barbara Ehrenreich sitt foredrag og bok Smile or Die, en bok jeg nylig har kjøpt men ikke rukket å lese ennå.

Her kommer noen flere videoer, hver på rundt 10 minutter, laget av de samme folkene, RSA Animate:

Dan Pink – Drive: The surprising truth about what motivates us

Et fascinerende og nydelig illustrert foredrag om hva som motiverer oss mennesker. Her kan det være mye å lære for noen og enhver.

Philip Zimbardo – The Secret Powers of Time

Om hvordan ulike måter å se tid på påvirker personlighet og hele kulturer.

Jeremy Rifkin – The Empathic Civilisation

Om speilnevroner, empati og grunnlaget for å føle fellesskap.

Flattr this!

  • Pingback: aspergman.com » Litt småplukk…()

  • Christian

    Holder på med boka til Daniel Pink, Drive, som videoen over er basert på.
    Interessant, men litt kort, bok om hva som motiverer folk, og hvorfor mange forsøk på å motivere andre er feilslått og av og til virker mot sin hensikt.

    Jeg vet ikke helt hva du jobber med IT-messig, men om du jobber med agile prosesser er boka en interessant input i forhold til f.eks. scrum.